Translate

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΣΥΜΦΟΡΑ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ


 
ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΣΥΜΦΟΡΑ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ

Κύριε και Θεέ του ελέους, ο πάσης αγαθότητος χορηγός, και των θαυμασίων Θεός, ο των οικτιρμών Πατήρ, ο της συμπαθείας λιμήν, η της φιλανθρωπίας ακένωτος πηγή,ο τη σοφία διοικών τα πάντα, ο δεσμεύων και πάλιν εξάγων, ο ταπεινών και αύθις ανυψών, ο τοίς μεν υπερηφάνοις αντιτασσόμενος, ταπεινοίς δε δίδούς χάριν, ού τω κράτει συνέχεται πάσα κτίσις, όση τε νοητή και αισθητή, ού τα κρίματα άβυσσος πολλή, και αί οδοί ανεξιχνίαστοι, ού τώ Πνεύματι πάντα άγεται, ού έν τη χειρί ή πνοή πάντων των ζώντων, ώ υπείκει τα άστρα, ώ πάντα υποτέτακται, ώ πάσα δουλεύει κτίσις, όν αί νοεραί πάσαι Δυνάμεις τρέμουσι, και αλήκτοις δοξολογίες γεραίρουσιν, ον τα σύμπαντα φωναίς αλαλήτοις υμνεί.

Σύ τοίνυν, νοητέ δικαιοσύνης Ήλιε, Θεέ αληθινέ, ο πάντα ποιών και μετασκευάζων μόνω το βούλεσθαι, ευμενεί και ιλέω όμματι  έπιδε επί τον λαόν σου τον ημαρτηκότα και απεγνωσμένον, και κατάπεμψον επ’ αυτούς τα ελέη τα πλούσια.

Φείσαι της κληρονομίας σου, φείσαι του λαού σου, φείσαι του αμπελώνος, ον εφύτευσεν η δεξιά σου. Την έμφυτον αγαθότητα την σήν υπέρ ημών έχων ικετεύουσαν, μνήσθητι του αίματος των δούλων σου του εκκεχυμένου, μνήσθητι των αγίων σου Θυσιαστηρίων, ά βεβήλοις ποσίν επατήθησαν, και γε πυρί παρεδόθησαν, μνήσθητι της ελεεινής ηλικίας, της εις αιχμαλωσίαν ασεβέσι παραδοθείσης ,και την μέν πατρώαν ευσέβειαν ανοήτω γνώμη εξομωσαμένης, τώ δε Διαβόλω επιγραψαμένης, και στήσον ήδη ράβδον αμαρτωλών, κατά κλήρου δικαίων αφιεμένην.

Μη παραδώς ημάς εις τέλος διά το Όνομά σου το άγιον, και δια τον άφατον έλεον, τον υπερεκχυνόμενον εκ της  σή αγαθότητος. Και δός δή ,των αρχόντων ημών, άνεσιν των κατεχόντων τούτων ανιαρών, και απαλλαγήν των εμφυλίων θορύβων και στάσεων, ενίσχυσον αυτών τω βραχίονι, και τους επανισταμένους αυτών υπόταξον, και σύναψον αυτών τα στρατεύματα είς μίαν ομόνοιαν ,και ειρήνην, και πάσης επιβουλής ορατών και αοράτων εχθρών, ανώτερους αυτούς διατήρησον.

Άγγελον αυτών εξ αγίου κατοικητηρίου σου κατάπεμψον φύλακα, σαφώς προπολεμούντα υπέρ αυτών και ημών του λαού σου.

Αστασίαστον και εν βαθεία γαλήνη την ηγεμονίαν αυτών δώρησαι, ως αν το σόν άγιον Έθνος των Ελλήνων εν τη γαλήνη αυτού ήρεμον και ησύχιον βίον διάγη, και πάσαν άλλην επεγειρομένην κατ’ αυτού ταραχήν και επιβουλήν τη αμάχω σου δεξιά διασκέδασον, και ανεπιβούλευτον και μακράν αυτώ την ζωή χάρισαι. Πρεσβείαις της  πανυπερενδόξου και υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, των αύλων Λειτουργών, και πάντων των Αγίων, των απ’ αιώνος σοι ευαρεσησάντων, Αμήν
 
Επιμέλεια Πατήρ Ιωάννης

1 σχόλιο:

 1. ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Οι σκέψεις παράγουν ενέργεια και η ενέργεια δημιουργεί ή επηρεάζει καταστάσεις και γεγονότα.
  Η προσευχή απελευθερώνει την ενέργεια της ψυχής μας προς τον Θεό, μαζί με το αίτημα μας. ΕΚΕΙΝΟΣ την λαμβάνει, επεξεργάζεται το αίτημα μας και επιτρέπει στην ενέργεια της ψυχής μας, να δημιουργεί ή να επηρεάζει καταστάσεις και γεγονότα.
  Φανταστείτε τώρα τι δύναμη έχει η ομαδική προσευχή, στο να δημιουργεί ή να επηρεάζει καταστάσεις. Η δύναμη της ομαδικής προσευχής παιδιά μου έχει πάντα καλό αποτέλεσμα. Όσες φορές σας ζήτησα να προσευχηθούμε μαζί για κάποιον συνάνθρωπο μας ,πάντα είχαμε φέρει ένα καλό στην ζωή του.
  Τώρα σας ζητώ να προσευχηθούμε για το καλό της Ελλάδος. Με την ενέργεια της ψυχής μας ο κάθε ένας ή κάθε μία από εμάς, να προσπαθήσουμε συντονισμένα , με την ευλογία του Θεού, να επηρεάσουμε καταστάσεις και γεγονότα προς όφελος της Ελλάδος.
  Επειδή είμαστε όλοι σκορπισμένοι σε διαφορετικές χώρες, και θα ήταν δύσκολο να προσευχηθούμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή ,έψαξα και βρήκα από το οπλοστάσιο της εκκλησίας μας ,και διάλεξα, μια ευχή του Αγιοτάτου Πατριάρχου Καλλίστου, η οποία διαβάζεται σε περίπτωση επικείμενης απειλής για συμφορά ενός λαού. Δεν υπήρχε αναρτημένη πουθενά στο ιντερνέτ. Ετσι την έγραψα από την αρχή, έκανα και κάποιες μικρές αλλαγές για να πλησιάσει περισσότερο η προσευχή αυτή ,στα δικά μας προβλήματα και σας την διαθέτω σαν όπλο ,στην μάχη που κάνουμε όλοι μας να σώσουμε την πατρίδα μας. Πάρτε αδέλφια μου το όπλο αυτό και αγωνιστείτε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΑΥΤΟ ΣΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ.
  ΑΣ ΑΝΕΒΟΥΝ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.
  Να είστε ευλογημένοι. Και όπως συχνά σας λέω………..
  ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ. ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ. Αλλά θέλουν να δουν και εμάς. Πως αντιδρούμε στα δύσκολα.!!!!!!!!!!!
  Πατήρ Ιωάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή